Algemene voorwaarde Facebook Acties

Actievoorwaarden en spelregels bij Facebook acties

 1. Winacties worden uitgeschreven door Charlotte en Willy Ten Haaf onder de handelsnaam Charly’s Mode gevestigd te Doetinchem. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.
 2. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je aan alle voorwaardes van de facebook acties hebt gedaan.. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.
 3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.
 4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie.
 5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven
 6. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving of word aangegeven in de video van de winactie.
 7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar (indien jonger dient een ouder/voogt toestemming te geven om mee te doen) Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 8. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 9. Winnaars worden binnen 1 werkdag na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd in het facebook bericht door middel van een Tag/bericht. Indien de winnaar zich niet meld zal binnen een bepaalde tijd besloten worden om de prijs aan iemand anders toe te kennen. Alle rechten van de vorige winnaar vervalt. De prijs zal dan ook niet worden uitgekeerd.
 10. Charly’ s Mode kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 11. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 12. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 13. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door Charly’s Mode voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden.
 14. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Charly’s Mode.
 15. Charly’s Mode handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
 16. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 17. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 18. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden Charly’s Mode

Charly’s Mode
Terborgseweg 45
7001 GN Doetinchem

Telefoon : 0613042417

 

e-mail: info@charlysmode.nl Je ontvangt binnen 7 kalenderdagen na ontvangst via e-mail een reactie.

 

X